Mi-24 Hind pohledem modeláře - modely
PUBLIKACE

KNIHA

Novinkou nakladatelství Votobia je kniha "JEDENAPADESÁTÝ " aneb Historie 51.vrtulníkového pluku vesele i vážně. Autorem je pilot, major Českých vzdušných sil a známý letecký publicista Ing. Jaroslav Špaček.

kniha
51.vrtulníkový pluk Dr. Edvarda Beneše, který ještě nedávno sídlil na prostějovském letišti, se nesmazatelně zapsal do dějin československého i českého letectva. Zřízen byl rozkazem prezidenta republiky Ludvíka Svobody v roce 1974. Zrušen byl v roce 1994.
Autorovi se podařilo velmi čtivou formou popsat chronologicky historii tohoto pluku a líčí každodenní život útvaru tak, jak slibuje podtitul knihy. Dozvíme se zajímavosti z výcviku, veselé i smutné příhody, ke kterým došlo při plnění cvičných bojových úkolů a bojových úkolů při ostraze hranic. Velmi se mi líbí kapitola Létání s Mi-24, kde se čtenář na chvíli "posadí" do pilotního sedadla. Nejen zájemce o letectví zaujme popis události, kdy získali svoji osobní zkušenost s UFO i někteří příslušníci útvaru. Nemohou chybět kapitoly z "tygří" historie 1.letky a popis akcí, kdy vrtulníky 51.pluku reprezentovaly úspěšně naše letectvo účastí na leteckých dnech doma i v zahraničí.
Kniha obsahuje kapitolu o historii prostějovského letiště. Její významnou součástí je velké množství fotografií jak černobílích, tak v barevné příloze. Najdeme zde i popis všech typů vrtulníků (včetně bokorysů) užívaných plukem po celou dobu jeho existence a soupis trupových čísel jednotlivých strojů. Nechybí ani jmenný seznam příslušníků pluku, kteří stáli u jeho zrodu i na jeho konci.
Knihu lze vřele doporučit každému zájemci o Mi-24, o vrtulníky a o jednu kapitolu ze slavné historie našeho vojenského letectva.
PERIODIKA
Zlínek L+K PKL
123

PKR 4+ HPM
436

1. ZLÍNEK Modelářský časopis z Moravy. První čísla vycházela černobíle, nyní je časopis tištěn na křídovém papíře a doplněn kvalitními, většinou barevnými fotografiemi a nákresy kamuflážních schémat. Monografie bývají doplněny podrobnými výkresy. Vrtulníku Mi-24 byl věnován článek J.Špačka v čísle 3/1991. Jde o jeden z prvních rozsáhlejších materiálu o tomto typu, doplněný výkresem v měřítku 1/72 od J.Vity, detailní pérovkou hlavňové výzbroje a kamuflážními schématy československé Mi-24D z Prostějova a Mi-24 ChR sovětských okupačních vojsk z Milovic.

2. LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA Nejstarší český časopis, věnovaný všem oblastem letectví a kosmonautiky. V posledních letech obsahuje pravidelně rubriku pro plastikové modeláře.Typu Mi-24 se týká v každém ročníku nejeden článek. Komplexní monografii typu obsahují čísla 12-14 v ročníku 1993. Autorem je J.Špaček, výkresy zhotovil A.Karban. Dopněno barevnými fotografiemi a modelářsky zajímavými detailními černobílími fotografiemi.

3. PRZEGLAD KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Řada publikací z Polska, věnovaných vždy jednomu typu letadla. V čísle 2 je tímto typem Mi-24D.Obsahuje historii vzniku typu, popisuje jeho službu u různých uživatelů. Barevné bokorysy, plán v měřítku 1/72, množství barevných i černobílých fotografií včetně interiérů, výzbroje, detailů podvozků, motorů, rotoru a povrchu vrtulníku.

4. PLASTIC KITS AERO REVUE Měsíčník pro modeláře a zájemce o letectví v českém jazyce. Tématem Mi-24 HIND se zabývjí články v několika číslech. Například Petr Soukop napsal do čísla 62 článek o novém kamuflážním schématu podle standartu NATO, který nosí po provedené opravě v LOK Kbely již i první Mi-24. Článek doplnil barevnými fotografiemi.

5. 4+ PUBLICATION Podle mého názoru dosud nejlepší monografii Mi-24 HIND vydalo ve své řadě, zabývající se typy letadel, které sloužily v letectvu Československa, nakladatelství 4+. V textové části je popsána historie typu a jeho varianty, jeho služba ve vojenském letectvu a podrobný technický popis. V obrazové části, která je těžištěm publikace, najdeme všechno potřebné. Dosud nejpřesnější plánky v měřítku 1/72, barevná schémata, ale hlavně množství detailních fotografií jak barevných, tak černobílých, zachycujících mnoho detailů a rozdílů mezi různými verzemi. Najdeme zde detaily kabin a interiérů vrtulníku, motorů, rotoru, podvozků, různých variant výzbroje, anténích systémů. Nechybí ani schema variant podvěšené výzbroje a výkresy výzbroje v měřítku 1/72 od protitankových raket přes pouzdro s granátometem až po různé typy pum.Tato publikace má pro případného zájemce pouze jednu vadu- je již vyprodána.

6. HPM (Historie a plastikové modelářství) Měsíčník se zaměřením na vojenskou techniku, historii vojenství a plastikové modeléřství. Typu Mi-24 se věnuje např.v číslech 1 a 2 z roku 1998 článkem J.Špačka a J.Písky. Podrobně popisuje použití vrtulníků Mi-24 D,V a DU v Čechách a na Slovensku.Článek je doplněn fotografiemi strojů v různých typech kamufláže v barevné příloze a zajímavými detailními fotografiemi podvěšené výzbroje.

zpět
Zpět